icon-hover1ประวัติอาจารย์สุพจน์ ฤชา

อาจารย์สุพจน์ ฤชา

ประวัติท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา

ในปีพุทธศักราช 2505 ในอำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี คุณพ่อสระ แก้วกลิ่น และคุณแม่น้อย แก้วกลิ่น ได้ให้กำเนิดทารกน้อย ซึ่งท่านทั้งสอง ได้ตั้งชื่อว่า สุพจน์ แก้วกลิ่น หรืออาจารย์สุพจน์ ฤชา

ท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา มีความสนใจด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนในสมัยก่อนมักปลูกฝัง บุตร และธิดา ของตนเอง โดยการพาไปทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และศีลธรรมไปในตัวของเด็ก ท่านอาจารย์สุพจน์ แก้วกลิ่น (อ.สุพจน์ ฤชา) ได้รับการปลูกฝังดังกล่าวเช่นกัน

ท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ยังมีความสนใจด้านไสยเวทย์ , คาถาอาคม เป็นอย่างมาก พออายุได้ 7 ขวบ คุณพ่อสระ แก้วกลิ่น เป็นเพื่อนสนิทกับท่านหมอลี ได้นำท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ฝากตัวเป็นศิษย์ และลูกบุญธรรม กับพ่อหมอลี อาจารย์เขมร ผู้แก่กล้าอาคม และมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้น หมอไสยเวทย์รุ่นเก่า ๆ หรือคนพื้นที่เก่าแก่ รู้จักพ่อหมอลี เป็นอย่างดี เพราะพ่อหมอลีท่านโดดเด่นพิธีถอนของ ไล่ผี รักษาโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษา ไม่หาย ฯลฯพ่อหมอลี มีบุตร และธิดา อยู่ 6 คน แต่ไม่มีใครสนใจด้านไสยเวทย์แม้แต่คนเดียว

อาจารย์สุพจน์ ฤชา จึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่าง ๆ จากพ่อหมอลี จนหมดสิ้น วิชาที่ได้รับการถ่ายทอด เช่น นิ้วเพชรพระอิศวร , การ ไล่ภูติผี , การถอนมนต์ดำที่ถูกผู้อื่นกระทำ , วิชาทำผงพราย , การตั้งธาตุและปลุกเสกกุมารทอง และรักยม , การ รักษาโรคงูสวัส , การตั้งศาลพระพรหม และศาลพระภูมิ ฯลฯ ท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ติดตามพ่อหมอลี มา 11 ปีเต็ม

หลังจากนั้น ท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ได้เข้าอุปสมบทเป็นสามเณร ที่วัดจันทร์ประเทศ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยครั้งนั้นมีท่านพระครูโอภาส จันทรคุณ เป็นพระอุปฌาย์ ซึ่งการบวชครั้งนั้นเป็นผลดีอย่างมากต่อท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา เนื่องจากท่านพระครูโอภาส จันทรคุณ มีความสนิทสนม กับหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ได้ถูกรับเชิญจากท่านพระคุณโอภาส จันทรคุณ ให้เป็นพระอาจารย์สอนด้านวิปัสนากรรมฐาน ให้กับพระในวัด และผู้สนใจ โดยใช้สถานที่วัดจันทรประเทศ เป็นที่ฝึกสอน

ท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง โดยเริ่มจากการสอนทำสมาธิจิต และต่อ ด้วยการเจริญวิปัสนากรรมฐาน และการลงยันต์พุทธซ้อน หรือพระเจ้าอมโลก ซึ่งเป็นยันต์ประจำกายหลวงพ่อแพ วัด พิกุลทอง ด้วยความรักด้านไสยเวทย์ ท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาการลงยันต์จิ้งจก 12 ประเภท มีพุทธคุณด้านเมตตา มหานิยม อาทิ จิ้งจก 2 หาง , จิ้งจกคาบธง , จิ้งจกคาบถุงทอง , จิ้งจกหางด้วน , จิ้งจกป่า ,จิ้งจกคาบศร , และจิ้งจกปี้ เป็นต้น รวมถึงวิชาอาคมด้านอื่น ๆ ท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ได้ติดตามและศึกษาวิชาคาถาอาคมต่าง ๆ กับหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง 2 ปี จึงได้กราบลา เพื่อสืบเสาะหาอาจารย์ที่แก่กล้าวิทยาคม โดยหวังฝากตัวเป็นศิษย์และได้รับการถ่ายทอด วิชาอาคมจากท่านอาจารย์เหล่านั้น ซึ่งมีทั้งสายฆราวาส และสายพระ และ

ในปีพุทธศักราช 2525 ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระพรหมวิหาญกิจ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งท่านพระพรหมวิหาญกิจ ท่านชำนาญ และโดดเด่น ด้านการลงนะมหาพรหม , การสะเดาะเคราะห์ และแก้ไขดวงชะตาที่ตกต่ำ ให้ดีขึ้น ฯลฯ ซึ่งท่านพระพรหมวิหาญกิจ ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่าง ๆ ให้อาจารย์สุพจน์ ฤชา จนหมดสิ้น

ในปีพุทธศักราช 2527 ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านพระคุณพิบูลย์พัฒนคุณ เป็นพระอุปฌาชย์ และพระอาจารย์พูน วัดบ้านแพน เป็นพระคู่สวดในสมัยนั้น และในปีต่อมา ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ซึ่งโด่งดังวิชาต่อกระดูก , การทำน้ำมนต์ถอนคุณไสย์ดำ ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา สมัยนั้นท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังแบบเงียบ ๆ ในพื้นที่ ต่อมาชื่อเสียงและกิติศัพท์ได้ขจรขจาย จนเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ซึ่งท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ได้รับการถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ จาก หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา และท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ได้เดินทางไปขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย , หลวงพ่อไวย์ วัดบรมวงศ์ ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อไวย์ วัดบรมวงศ์ ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ไม่ว่างานพิธีราษฎร์ และพิธีหลวง ท่านจะถูกเชิญให้มาปรกพิธีพุทธาภิเษก ทุกงาน

หลังจากนั้นท่านได้ออกธุดงค์ไปยังฝั่งเขมร และฝั่งลาว เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวิชาอาคมกับพระธุดงค์ และฆราวาส ฯลฯ และประมาณปีพุทธศักราช 2531 คุณพ่อสุพจน์ แก้วกลิ่น ป่วยท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ได้ขอ ลาสิกขาบทมาดูแลบิดา คือคุณพ่อสุพจน์ แก้วกลิ่น และได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทีทุกข์ร้อน
ตราบนั้นมาจวบจนปัจจุบัน

เครื่องรางของขลังที่โดดเด่น และทำให้ท่านมีชื่อเสียง อาทิ พ่อท้าวเวสสุวรรณมหาราช , รูปเหมือนพระ ฤษีต่าง ๆ เช่น พระฤษีเพชรฉลูกัณฑ์ , พระฤษีนารอด , พระฤษีตาไฟ , พระฤษีหน้าวัว และปู่เจ้าสมิงพราย เป็นต้น กุมารทอง และรักยม , สีผึ้ง และน้ำมันเมตตา , นางรับ ฯลฯ วัตถุมงคลของสำนักหากเป็นโลหะ ต้องมีชนวน แผ่นยันต์คุณพระต่าง ๆ ผสมผสานอยู่ หากเป็นเนื้อผง ประกอบด้วยผงอิทธิเจ (ด้านเมตตามหานิยม ) ผงปถมัง ผงพุทธคุณต่าง ๆ ผสมผสานอยู่ทุกองค์

ประวัตินี้กระผม ได้เขียนประวัติท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณครูบาอาจารย์ที่ กระผมเคารพรักมากท่านหนึ่ง ผิดพลาดประการใด ต้องกราบขอขมาต่อท่านอาจารย์สุพจน์ ฤชา และท่านอาจารย์ ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึง อภัยและอโหสิกรรมต่อศิษย์ด้วย

ด้วยความเคารพรักอาจารย์อย่างสูงสุด
อั้ง ศิษย์พ่อแก่

1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Max visitors today: 9 at 12:22 am
This month: 15 at 08-15-2022 07:57 pm
This year: 23 at 05-21-2022 09:26 am
All time: 116 at 05-18-2018 02:36 am
Translate »